Izaberite paket tehničke podrške
Osnovni
Premium
 • Lokacija
  Lokacija
 • Procesor
  Procesor
 • RAM memorija
  RAM memorija
 • Prostor
  Prostor
 • Bandwith
  Bandwith
 • Za sajtove do
  Za sajtove do
 • Lokacija
  Lokacija
 • Procesor
  Procesor
 • RAM memorija
  RAM memorija
 • Prostor
  Prostor
 • Bandwith
  Bandwith
 • Za sajtove do
  Za sajtove do
Bronze
4.800 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  2 AMD vCPU

 • RAM memorija
  2 GB
 • Prostor
  40 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  10.000 poseta dnevno
Bronze
22.500 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  2 AMD vCPU

 • RAM memorija
  2 GB
 • Prostor
  40 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  10.000 poseta dnevno
Silver
7.200 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  3 AMD vCPU

 • RAM memorija
  4 GB
 • Prostor
  80 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  15.000 poseta dnevno
Silver
24.900 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  3 AMD vCPU

 • RAM memorija
  4 GB
 • Prostor
  80 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  15.000 poseta dnevno
Gold
8.400 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  4 AMD vCPU

 • RAM memorija
  8 GB
 • Prostor
  160 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  40.000 poseta dnevno
Gold
26.100 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  4 AMD vCPU

 • RAM memorija
  8 GB
 • Prostor
  160 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  40.000 poseta dnevno
Gold
10.800 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  8 AMD vCPU

 • RAM memorija
  16 GB
 • Prostor
  240 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  80.000 poseta dnevno
Gold
28.500 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  8 AMD vCPU

 • RAM memorija
  16 GB
 • Prostor
  240 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  80.000 poseta dnevno
Gold
16.800 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  16 AMD vCPU

 • RAM memorija
  32 GB
 • Prostor
  360 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  160.000 poseta dnevno
Gold
34.500 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska / USA
 • Procesor

  16 AMD vCPU

 • RAM memorija
  32 GB
 • Prostor
  360 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  160.000 poseta dnevno
Gold
3.600 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  1 Intel vCPU

 • RAM memorija
  2 GB
 • Prostor
  20 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  5.000 poseta dnevno
Gold
21.300 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  1 Intel vCPU

 • RAM memorija
  2 GB
 • Prostor
  20 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  5.000 poseta dnevno
Gold
6.000 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  2 Intel vCPU

 • RAM memorija
  4 GB
 • Prostor
  40 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  10.000 poseta dnevno
Gold
23.700 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  2 Intel vCPU

 • RAM memorija
  4 GB
 • Prostor
  40 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  10.000 poseta dnevno
Gold
7.200 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  2 Intel vCPU

 • RAM memorija
  8 GB
 • Prostor
  80 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  15.000 poseta dnevno
Gold
24.900 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  2 Intel vCPU

 • RAM memorija
  8 GB
 • Prostor
  80 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  15.000 poseta dnevno
Gold
8.400 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  4 Intel vCPU

 • RAM memorija
  16 GB
 • Prostor
  160 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  20.000 poseta dnevno
Gold
26.100 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  4 Intel vCPU

 • RAM memorija
  16 GB
 • Prostor
  160 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  20.000 poseta dnevno
Gold
10.200 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  8 Intel vCPU

 • RAM memorija
  32 GB
 • Prostor
  240 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  40.000 poseta dnevno
Gold
27.900 RSD
 • Lokacija
  Nemačka / Finska
 • Procesor

  8 Intel vCPU

 • RAM memorija
  32 GB
 • Prostor
  240 GB NVMe SSD
 • Bandwith
  20 TB / 1 Gbit/s
 • Za sajtove do
  40.000 poseta dnevno
Gold
6.000 RSD
 • Lokacija
  Srbija (Beograd)
 • Procesor

  2 Intel vCPU

 • RAM memorija
  3 GB
 • Prostor
  40 GB SSD
 • Bandwith
  5 TB / 200 Mbit/s
 • Za sajtove do
  10.000 poseta dnevno
Gold
23.700 RSD
 • Lokacija
  Srbija (Beograd)
 • Procesor

  2 Intel vCPU

 • RAM memorija
  3 GB
 • Prostor
  40 GB SSD
 • Bandwith
  5 TB / 200 Mbit/s
 • Za sajtove do
  10.000 poseta dnevno
Gold
9.000 RSD
 • Lokacija
  Srbija (Beograd)
 • Procesor

  4 Intel vCPU

 • RAM memorija
  6 GB
 • Prostor
  80 GB SSD
 • Bandwith
  10 TB / 500 Mbit/s
 • Za sajtove do
  20.000 poseta dnevno
Gold
26.700 RSD
 • Lokacija
  Srbija (Beograd)
 • Procesor

  4 Intel vCPU

 • RAM memorija
  6 GB
 • Prostor
  80 GB SSD
 • Bandwith
  10 TB / 500 Mbit/s
 • Za sajtove do
  20.000 poseta dnevno
Gold
13.000 RSD
 • Lokacija
  Srbija (Beograd)
 • Procesor

  6 Intel vCPU

 • RAM memorija
  9 GB
 • Prostor
  140 GB SSD
 • Bandwith
  15 TB / 700 Mbit/s
 • Za sajtove do
  30.000 poseta dnevno
Gold
30.700 RSD
 • Lokacija
  Srbija (Beograd)
 • Procesor

  6 Intel vCPU

 • RAM memorija
  9 GB
 • Prostor
  140 GB SSD
 • Bandwith
  15 TB / 700 Mbit/s
 • Za sajtove do
  30.000 poseta dnevno
Test
Osnovna
tehnička podrška
 • MyCity Hosting ažurira i monitoruje softver na serveru
 • Reagujemo sami ako primetimo problem
 • Besplatna migracija sa cPanel-a
 • Standardna DDoS zaštita
 • Osnovna tehnička podrška
Test
Premium
tehnička podrška
 • MyCity Hosting ažurira i monitoruje softver na serveru
 • Reagujemo sami ako primetimo problem
 • Besplatna migracija sa cPanel-a
 • Napredna DDoS zaštita, reakcija u svega nekoliko minuta
 • Premium tehnička podrška
 • Emergency tehnička podrška 24/7/365: vreme reakcije u svega par minuta
 • Reagujemo sami u roku od 10 minuta ako primetimo problem
 • Automatski backup u dva geolokacijski udaljena datacentra
 • Besplatna migracija sa bilo kog servera
 • Instalacija servisa i softvera koji ne spada u podrazumevane web servise
 • 4 sata mesečnog savetovanja o serverskoj infrastrukturi, optimizaciji, bezbednosti
 • Provera malware-a na sajtu na zahtev korisnika
 • Provera i analiza perfomansi sajta na zahtev korisnika
 • Migracija na novi server ukoliko primarni zbog hardverskog problema nije u funkciji duže od 2h
 • Do 10 chat sesija (Viber/Slack/Skype)
 • Managed cloud server (naš tim održava server)
  Managed cloud server (naš tim održava server)
 • Automatski backup 7 dana unatrag
  Automatski backup 7 dana unatrag
 • Emergency tehnička podrška 24/7/365: vreme reakcije u svega par minuta
  Emergency tehnička podrška 24/7/365: vreme reakcije u svega par minuta
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1
  PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1
 • Debian 11 + myVesta hosting panel u čijem razvoju učestvuje i naš tim programera
  Debian 11 + myVesta hosting panel u čijem razvoju učestvuje i naš tim programera
 • Ubuntu, CentOS, odnosno neki drugi hosting panel po želji
  Ubuntu, CentOS, odnosno neki drugi hosting panel po želji
 • Intel Skylake Xeon procesori, AMD EPYC 2nd Gen procesori, brzi NVMe SSD diskovi
  Intel Skylake Xeon procesori, AMD EPYC 2nd Gen procesori, brzi NVMe SSD diskovi
 • Hetzner datacentri u Nemačkoj i Finskoj (Helsinki), Linode datacentri u USA, Telenor datacentar u Srbiji. Konstantna pažnja nad serverima u klimatizovanim prostorijama uz neprekidno napajanje
  Hetzner datacentri u Nemačkoj i Finskoj (Helsinki), Linode datacentri u USA, Telenor datacentar u Srbiji. Konstantna pažnja nad serverima u klimatizovanim prostorijama uz neprekidno napajanje
 • Neograničen broj sajtova, hosting naloga, email naloga, baza i broj mailova koje možete poslati
 • Naš tim vodi računa o tome da Vaš Cloud server funkcioniše neprekidno i optimizovano
  Naš tim vodi računa o tome da Vaš Cloud server funkcioniše neprekidno i optimizovano
 • Garantujemo maksimalnu moguću brzinu učitavanja sajtova i server uptime od najmanje 99% vremena mesečno
 • Sav email saobraćaj je osiguran SSL enkripcijom, a Vaš inbox zaštićen od spama i virusa
  Sav email saobraćaj je osiguran SSL enkripcijom, a Vaš inbox zaštićen od spama i virusa
 • Automatsko detektovanje i sprečavanje nekontrolisanog slanja mailova sa Vašeg servera (da bi se sprečilo slanje SPAMa i virusa)
  Automatsko detektovanje i sprečavanje nekontrolisanog slanja mailova sa Vašeg servera (da bi se sprečilo slanje SPAMa i virusa)
 • Imate potpunu kontrolu nad reputacijom Vaše IP adrese, što garantuje da Vaši emailovi neće odlaziti u SPAM. Ovo je posebno korisno za firme koje se oslanjaju na masovnu email komunikaciju
 • Možete pristupati svom Cloud serveru putem SSH protokola i hosting panela.
  Možete pristupati svom Cloud serveru putem SSH protokola i hosting panela.
 • Podaci na serveru su osigurani RAID1 mirroringom – tri SSD diska se brinu o Vašim podacima u isto vreme, čineći ih više nego sigurnim
  Podaci na serveru su osigurani RAID1 mirroringom – tri SSD diska se brinu o Vašim podacima u isto vreme, čineći ih više nego sigurnim
 • Mreža je osigurana redundantim linkovima i automatskom DDoS firewall zaštitom
  Mreža je osigurana redundantim linkovima i automatskom DDoS firewall zaštitom
 • U Nemačkoj, Finskoj i USA zagarantovana 1 Gbit/s internet konekcija
  U Nemačkoj, Finskoj i USA zagarantovana 1 Gbit/s internet konekcija
 • U Nemačkoj i Finskoj čak 20TB mesečni protok (prekoračenje vam se neće naplatiti)
  U Nemačkoj i Finskoj čak 20TB mesečni protok (prekoračenje vam se neće naplatiti)
 • Podrška za najnoviji HTTP/2 standard
  Podrška za najnoviji HTTP/2 standard
 • Besplatni i automatski LetsEncrypt SSL sertifikati
  Besplatni i automatski LetsEncrypt SSL sertifikati
 • Neograničen broj sajtova i email naloga
  Neograničen broj sajtova i email naloga
 • Mogu se dokupiti dodatne virtuelne particije
  Mogu se dokupiti dodatne virtuelne particije
 • Besplatan automatski backup cele particije svake noći, za 7 dana unazad (čuva se na na zasebnom serveru, remote backup)
  Besplatan automatski backup cele particije svake noći, za 7 dana unazad (čuva se na na zasebnom serveru, remote backup)
 • Besplatan automatski nedeljni backup (local backup)
  Besplatan automatski nedeljni backup (local backup)
 • Dostupno u roku od 24h od trenutka poručivanja
  Dostupno u roku od 24h od trenutka poručivanja
 • Softverski setup besplatan (odnosi se na Debian i myVesta hosting panel)
  Softverski setup besplatan (odnosi se na Debian i myVesta hosting panel)
 • Besplatna migracija sa cPanela
 • Kontaktirajte nas na dole istaknuti email za besplatan DEMO nalog
  Kontaktirajte nas na dole istaknuti email za besplatan DEMO nalog
Bronze
Osnovna
tehnička podrška
 • Managed cloud server (naš tim održava server)
 • Automatski backup 7 dana unatrag
 • Emergency tehnička podrška 24/7/365: vreme reakcije u svega par minuta
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1
 • Debian 11 + myVesta hosting panel u čijem razvoju učestvuje i naš tim programera
 • Ubuntu, CentOS, odnosno neki drugi hosting panel po želji
 • Intel Skylake Xeon procesori, AMD EPYC 2nd Gen procesori, brzi NVMe SSD diskovi
 • Hetzner datacentri u Nemačkoj i Finskoj (Helsinki), Linode datacentri u USA, Telenor datacentar u Srbiji. Konstantna pažnja nad serverima u klimatizovanim prostorijama uz neprekidno napajanje
 • Naš tim vodi računa o tome da Vaš Cloud server funkcioniše neprekidno i optimizovano
 • Sav email saobraćaj je osiguran SSL enkripcijom, a Vaš inbox zaštićen od spama i virusa
 • Automatsko detektovanje i sprečavanje nekontrolisanog slanja mailova sa Vašeg servera (da bi se sprečilo slanje SPAMa i virusa)
 • Možete pristupati svom Cloud serveru putem SSH protokola i hosting panela.
 • Podaci na serveru su osigurani RAID1 mirroringom – tri SSD diska se brinu o Vašim podacima u isto vreme, čineći ih više nego sigurnim
 • Mreža je osigurana redundantim linkovima i automatskom DDoS firewall zaštitom
 • U Nemačkoj, Finskoj i USA zagarantovana 1 Gbit/s internet konekcija
 • U Nemačkoj i Finskoj čak 20TB mesečni protok (prekoračenje vam se neće naplatiti)
 • Podrška za najnoviji HTTP/2 standard
 • Besplatni i automatski LetsEncrypt SSL sertifikati
 • Neograničen broj sajtova i email naloga
 • Mogu se dokupiti dodatne virtuelne particije
 • Besplatan automatski backup cele particije svake noći, za 7 dana unazad (čuva se na na zasebnom serveru, remote backup)
 • Besplatan automatski nedeljni backup (local backup)
 • Dostupno u roku od 24h od trenutka poručivanja
 • Softverski setup besplatan (odnosi se na Debian i myVesta hosting panel)
 • Kontaktirajte nas na dole istaknuti email za besplatan DEMO nalog
Silver
Premium
tehnička podrška
 • Managed cloud server (naš tim održava server)
 • Automatski backup 7 dana unatrag
 • Emergency tehnička podrška 24/7/365: vreme reakcije u svega par minuta
 • PHP 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1
 • Debian 11 + myVesta hosting panel u čijem razvoju učestvuje i naš tim programera
 • Ubuntu, CentOS, odnosno neki drugi hosting panel po želji
 • Intel Skylake Xeon procesori, AMD EPYC 2nd Gen procesori, brzi NVMe SSD diskovi
 • Hetzner datacentri u Nemačkoj i Finskoj (Helsinki), Linode datacentri u USA, Telenor datacentar u Srbiji. Konstantna pažnja nad serverima u klimatizovanim prostorijama uz neprekidno napajanje
 • Naš tim vodi računa o tome da Vaš Cloud server funkcioniše neprekidno i optimizovano
 • Sav email saobraćaj je osiguran SSL enkripcijom, a Vaš inbox zaštićen od spama i virusa
 • Automatsko detektovanje i sprečavanje nekontrolisanog slanja mailova sa Vašeg servera (da bi se sprečilo slanje SPAMa i virusa)
 • Možete pristupati svom Cloud serveru putem SSH protokola i hosting panela.
 • Podaci na serveru su osigurani RAID1 mirroringom – tri SSD diska se brinu o Vašim podacima u isto vreme, čineći ih više nego sigurnim
 • Mreža je osigurana redundantim linkovima i automatskom DDoS firewall zaštitom
 • U Nemačkoj, Finskoj i USA zagarantovana 1 Gbit/s internet konekcija
 • U Nemačkoj i Finskoj čak 20TB mesečni protok (prekoračenje vam se neće naplatiti)
 • Podrška za najnoviji HTTP/2 standard
 • Besplatni i automatski LetsEncrypt SSL sertifikati
 • Neograničen broj sajtova i email naloga
 • Mogu se dokupiti dodatne virtuelne particije
 • Besplatan automatski backup cele particije svake noći, za 7 dana unazad (čuva se na na zasebnom serveru, remote backup)
 • Besplatan automatski nedeljni backup (local backup)
 • Dostupno u roku od 24h od trenutka poručivanja
 • Softverski setup besplatan (odnosi se na Debian i myVesta hosting panel)
 • Kontaktirajte nas na dole istaknuti email za besplatan DEMO nalog