Cenovnik usluga

  • Premium usluge koje možete dokupiti

  • Angažovanje za asistenciju koja nije pokrivena besplatnom tehničkom podrškom

   2,400.00 RSD

   (po satu)

  • Chat sesija (Viber/Slack/Skype)

   2,400.00 RSD

   (po satu)

  • Instalacija servisa i softvera koji ne spada u podrazumevane web servise

   2,400.00 RSD

   (po satu, procenićemo unapred broj potrebnih sati)

  • Migracija na novi server ukoliko primarni zbog hardverskog problema nije u funkciji duže od 2h

   12,000.00 RSD

   (migracija iz backupa)

  • Migracija sajtova sa bilo kog servera

   2,400.00 RSD

   (po satu, procenićemo unapred broj potrebnih sati)

  • Provera i analiza perfomansi sajta na zahtev korisnika

   2,400.00 RSD

   (po satu)

  • Provera malware-a na sajtu na zahtev korisnika

   6,000.00 RSD

   (po zahtevu)

  • Savetovanje o serverskoj infrastrukturi, optimizaciji, bezbednosti

   2,400.00 RSD

   (po satu)

  • Automatski remote backup u drugom datacentru

   6,000.00 RSD

   (6,000.00 RSD jednokratni setup, 300.00 RSD mesečno za svakih 100 GB, prvih 100 GB je besplatno)

  • Automatski backup u dva geolokacijski udaljena datacentra

   12,000.00 RSD

   (12,000.00 RSD jednokratni setup, 600.00 RSD mesečno za svakih 100 GB)

x