Cenovnik usluga

  • Premium usluge koje možete dokupiti

  • Angažovanje za asistenciju koja nije pokrivena besplatnom tehničkom podrškom

   2,400.00 RSD

   (po satu)

  • Chat sesija (Viber/Slack/Skype)

   2,400.00 RSD

   (po satu)

  • Instalacija servisa i softvera koji ne spada u podrazumevane web servise

   2,400.00 RSD

   (po satu, procenićemo unapred broj potrebnih sati)

  • Migracija na novi server ukoliko primarni zbog hardverskog problema nije u funkciji duže od 2h

   12,000.00 RSD

   (migracija iz backupa)

  • Migracija sajtova sa bilo kog servera

   2,400.00 RSD

   (po satu, procenićemo unapred broj potrebnih sati)

  • Provera i analiza perfomansi sajta na zahtev korisnika

   2,400.00 RSD

   (po satu)

  • Savetovanje o serverskoj infrastrukturi, optimizaciji, bezbednosti

   2,400.00 RSD

   (po satu)

  • Čišćene malware-a na sajtu na zahtev korisnika

   4,800.00 RSD

   (po satu, procenićemo unapred broj potrebnih sati)

  • Provera malware-a na sajtu na zahtev korisnika

   6,000.00 RSD

   (po zahtevu)

  • Automatski remote backup u drugom datacentru

   6,000.00 RSD

   (6,000.00 RSD jednokratni setup, cenovnik za dostupnu količinu memorije možete videti na ovoj strani u Backup delu)

  • Automatski backup u dva geolokacijski udaljena datacentra

   12,000.00 RSD

   (12,000.00 RSD jednokratni setup, cenovnik za dostupnu količinu memorije možete videti na ovoj strani u Backup delu)

  • Angažovanje na serveru koji ne održavamo mi

   12,000.00 RSD

   (po satu)

  • Addoni

  • Dodatna IP v4 adresa

   1,500.00 RSD

   (mesečno)

  • Implementacija i održavanje WordFence CLI

   2,400.00 RSD

   (mesečno)

  • Backup

   Moguće je zakupiti backup u jednoj, dve ili tri geolokacije. Cena se množi sa brojem aktivnih alternativnih geolokacija. Ukoliko klijent obezbedi svoj Remote Backup server, plaća se samo fiksni fee za održavanje u iznosu od 1800 RSD mesečno. Moguće je bekapovati više servera na istoj geolokaciji, u tom slučaju plaća se zakupljena količina prostora + 1800 RSD/mesečeno (ovaj fee obuhvata setup i tehničko održavanje) za svaki pridodati server na toj lokaciji. Korisnici paketa Premium tehničke podrške plaćaju samo zakup prostora (po formuli: cena paketa minus 1800 RSD - npr. za paket od 1 TB to je 2200RSD - 1800RSD = 400 RSD).

  • Backup na odvojenoj geolokaciji - 1 TB

   2,200.00 RSD

   (mesečno)

   Dostupne lokacije:

   Nemačka / Falkenstein
   Nemačka / Nuremberg
   Finska / Helsinki

  • Backup na odvojenoj geolokaciji - 5 TB

   3,360.00 RSD

   (mesečno)

   Dostupne lokacije:

   Nemačka / Falkenstein
   Nemačka / Nuremberg
   Finska / Helsinki

  • Backup na odvojenoj geolokaciji - 10 TB

   4,800.00 RSD

   (mesečno)

   Dostupne lokacije:

   Nemačka / Falkenstein
   Nemačka / Nuremberg
   Finska / Helsinki

  • Backup na odvojenoj geolokaciji - 20 TB

   7,680.00 RSD

   (mesečno)

   Dostupne lokacije:

   Nemačka / Falkenstein
   Nemačka / Nuremberg
   Finska / Helsinki

x